Villkor

Här hittar du aktuella villkor för våra tjänster och hemsida.

Introduktion

Tack för att ni använder GorillaBygg. Nedan villkor gäller mellan GorillaBygg och er som kund. Vi följer Konsumenttjänstlagen (1985:716) vid våra arbeten och innehar F-skattsedel och är registrerad för moms. Vi innehar rätt entreprenadförsäkring för de uppdrag vi utför.

Allmänna villkor

Ansvar

Samtliga av vår personal är fullt försäkrade och innehar rätt kompetens och
behörighet som den offererade tjänsten fordrar.

Förberedelser av beställaren

Vi förutsätter att beställaren kan tillhandahålla, utan debitering, ström och vatten i erforderlig omfattning. Och en tillgänglighet: Vardagar 07:00 – 17:00, per telefon.

Beställaren ansvarar för inköp av material om inget annat avtalats,
om Materiel ej finns på plats vid angivna tider kan kostnader tillkomma.

Material som tillhandahålls av GorillaBygg faktureras löpande.

Städning: Städning utförs dagligen.
Byggavfall: Borttransport av byggavfall debiteras löpande om inte annat avtalats.
Miljöavgift debiteras beroende på typ av materiel och miljöstation.

Garantier

Enligt Konsumenttjänstlagen (1985:716). 2 år på arbetsprestation, 2 år på material.

ÄTA

Ändringar och tillägg skall överenskommas innan arbeta påbörjas.

Betalningsvillkor

15 dagar netto.

Vi tänker på miljön och skickar fakturorna via e-post.

Vid fasta och löpande arbeten faktureras 50% i mitten av arbetet och resterande 50% betalas efter slutfört och godkänt arbete.

Vid utebliven delbetalning äger GorillaBygg rätten att avbryta projektet tills att fakturan är betald.

Dröjsmålsränta

GorillaBygg äger rätten att debitera 8% dröjsmålsränta vid försenad betalning av faktura samt påminnelseavgift om 150 kr.

ROT-avdrag

Vi ansöker om ROT-avdrag efter det att ni erlagt ovanstående fakturabelopp. Om
ansökan om skattereduktion avslås skall den avdragna skattereduktionen av beställaren
utan dröjsmål inbetalas till GorillaBygg jämte en administrativ avgift om 500 kronor
exklusive mervärdesskatt.

Tvist

Svensk rätt skall äga tillämpning. Tvist skall i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Utifall parterna ej kan enas utom rätta skall tvist avgöras vid svensk domstol varav tingsrätten i Solna bör vara första instans. Anspråk med anledning av detta skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen senast tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om grunden för kravet. Under alla omständigheter skall krav framställas senast inom tre (3) månader från slutför leverans.